Δελτίο Τρύγου 2004


Η χρονιά ξεκίνησε ως πρώιμη, όμως στη συνέχεια οι πολλές βροχοπτώσεις την περίοδο της άνοιξης και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τις χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες, οδήγησαν στην καθυστέρηση τόσο της άνθησης όσο και του περκασμού και της ωρίμανσης.

 Οι λευκές ποικιλίες τρυγήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και οι ερυθρές στις αρχές του Οκτώβρη. Οι δροσερές θερμοκρασίες και η σχετικά χαμηλή βροχόπτωση τους κρίσιμους για την ωρίμανση μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, σε συνδυασμό με την αυξημένη ηλιοφάνεια οδήγησαν στην παραγωγή ώριμων και υγιών σταφυλιών από όλες τις ποικιλίες.

Η Μαλαγουζιά, το Ασύρτικο και το Αθήρι έδωσαν ένα πλούσιο, έντονα αρωματικό, με όγκο και επίγευση μεγάλης διάρκειας λευκό, ενώ το Ξινόμαυρο ένα τυπικό αρωματικά, βαθύχρωμο, με μέτριο όγκο ερυθρό κρασί, με δυνατότητα μακρόχρονης παλαίωσης.