Το βιογραφικό της Χαρούλας Σπινθηροπούλου


Χαρούλα Σπινθηροπούλου

Σπουδές:

 • Αποφοίτησε το 1988 από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 • Το 1989 απέκτησε και την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οινολόγου, ενώ το 1995 το D.A.A. (Diplome d`Agronomie Approfondie) στην Αμπελουργία, από το E.N.S.A., του Μontpellier της Γαλλίας.
 • Το 2005 ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Διδακτορικής Διατριβής τη «Μελέτη της επίδρασης της χλωράς λιπάνσεως στην ευρωστία, τη ζωηρότητα και την ποιότητα των οινικών προϊόντων της αμπέλου».
Παράλληλα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια σε αμπελουργικά θέματα (Αμπελογραφία, αμπελουργικές τεχνικές, φυτοπροστασία, ολοκληρωμένη διαχείριση, αμπελουργικά εδάφη) στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Εργασία:
 • Εργάστηκε 7 χρόνια (1989-1996) στο Διεπαγγελματικό Σύνδεσμο Οίνων Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» ως γεωπόνος σύμβουλος των αμπελουργών της ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα.
 • Στη συνέχεια και μέχρι το Φεβρουάριο του 1998 στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνος της κλωνικής επιλογής ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, και στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης των αμπελουργών και οινοποιών - πελατών της.
 • Από το 1998 και ως σήμερα εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται ως σύμβουλος, ειδικός αμπελουργίας των εταιριών ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ  Α.Ε., ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, κ.α.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα - μελέτες:
 • Διερεύνηση του οινικού δυναμικού της ζώνης οίνων Ο.Π.Α.Π Νάουσα, πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών (1989-1993), που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Οίνου με επιστημονική υπεύθυνο την Δρ. Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα
 • Διακοινοτικό πρόγραμμα EUROVIN (εξάπλωση και εξέλιξη του μύκητα Eutypa lata στην περιοχή της Νάουσας).Υπεύθυνος Δρ. Ι. Ρούμπος, Ινστιτούτο προστασίας φυτών Βόλου (1991)
 • Συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα “Nouveaux systemes de culture integre de vinge pour amelliorer en fonction de contraints pedoclimatiques” (1993-1994) Groupe d`experts de la physiologie de la vigne, OIV.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος (1993-1995) στο πρότυπο σχέδιο Ampelos (κοινοτικό πρόγραμμα Force) για την εκπαίδευση των αμπελουργών.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος (1995-Απρίλης 1996) στο πρόγραμμα ΕΠΕΤ 602 «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας VQPRD» στο τμήμα που αφορά την ποιοτική κατάταξη των αμπελώνων της ζώνης ΟΠΑΠ Νάουσα.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο πιλοτικό κοινοτικό πρόγραμμα Leonardo da Vinci (1996-1999), με θέμα την δημιουργία δικτύου για την εξ’αποστάσεως κατάρτιση αμπελουργών-οινοποιών
 • Υπεύθυνος έργου και επιστημονικός υπεύθυνος από το 1997 του προγράμματος ΕΠΕΤ 602 «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας VQPRD» που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 1998.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ΠΑΒΕ 99ΒΕ/434 «Δημιουργία βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera) που πιθανώς συμμετείχαν στην παραγωγή του οίνου Μαλβαζία» (Σεπτέμβριος 99-Απρίλιος 2001)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος από πλευράς του συνεργαζόμενου φορέα ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. του έργου ΕΠΕΤ ΙΙ 98 ΒΙ-3 «Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου- in vitro & in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων» (Γενάρης 2000- Δεκέμβρης 2001).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος και υπεύθυνος έργου του προγράμματος «Καταγραφή, μελέτη και διάσωση αυτόχθονων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER II της ΕΝΟΑΜ Α.Ε. (Σεπτέμβριος 99-Απρίλης 2001), από την ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Αμπελογραφική και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας-Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση-παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού», έργο ΤΡ 33, ΕΠΑΝ μέτρο 4.5.1, (Αύγουστος 2004-Αύγουστος 2006).
Συγγραφή βιβλίων - Διατριβών:
 • La Maîtrise du Rendement par le système de conduite, D.A.A., Mémoire de fin d’ études, Montpellier France, 1995
 • Μελέτη της επίδρασης της χλωράς λιπάνσεως στην ευρωστία, τη ζωηρότητα και την ποιότητα των οινικών προϊόντων, Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σπινθηροπούλου Χαρούλα, 2005.
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά:
 • Η Ευτυπίωση, μια σοβαρή ασθένεια της αμπέλου, Σπινθηροπούλου Χ. περιοδικό Νιάουστα, 1989.
 • Το σκουλήκι των ματιών της αμπέλου. Σπινθηροπούλου Χ. Περιοδικό Νιάουστα, 1990.
 • Πρόγραμμα καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών της αμπέλου με βάση τα βλαστικά της στάδια. Σπινθηροπούλου Χ. Περιοδικό Νιάουστα, 1991.
 • Κλωνική επιλογή των ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών Αμπέλου (Vitis Vinifera), Σπινθηροπούλου Χ. Γεωπονικά, 384, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999
Δημοσιεύσεις σε συνέδρια:
 • "Integrating land information for erosion survey in a vineyard area in northern Greece, Naoussa"). Μισοπολινός Ν., Συλλαίος Ν., Σπινθηροπούλου Χ., Πρακτικά του συνέδριου ‘Combating soil erosion in vineyards’ στο Trier, 1991.
 • -Ερευνα επί της εξάπλωσης της Ευτυπίωσης της αμπέλου στις περιοχές Ναούσης, Χαλκιδικής, Κορινθίας και Μαγνησίας. Ρούμπος Ι., Σπινθηροπούλου Χ., 5o  Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 1995
 • Απαιτήσεις του Ξινόμαυρου, ποικιλία του ευρύτερου Μακεδονικού χώρου και δυνατότητα ικανοποίησης των θρεπτικών αναγκών της στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας, Σπινθηροπούλου Χ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας, 1996,
 • Κλωνική επιλογή των ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών Αμπέλου (Vitis Vinifera), Σπινθηροπούλου Χ. Συμπόσιο Οινοφόρος 97
 • Η καλλιέργεια της ποικιλίας Τσάπουρνο στον ευρύτερο Μακεδονικό χώρο, Σπινθηροπούλου Χ., Τζούρου Ε., Σαλάχα Μ. Συμπόσιο Οινοφόρος 99, Δράμα 1999.
 • Συμβολή στη μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, Σταυρακάκης Μ., Μπινιάρη Κ., Σπινθηροπούλου Χ. Συμπόσιο Οινοφόρος 99, Δράμα 1999.
 • Προβλήματα κατά την κλωνική επιλογή ποικιλιών αμπέλου που οφείλονται στην παρουσία διαφόρων ιών της αμπέλου. Δόβας Χ., Σπινθηροπούλου Χ., Κατής Ν., Σταυρακάκης Μ. 10ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 2000
 • Επίδραση της χλωράς λίπανσης στην ποικιλία αμπέλου «Ξινόμαυρο». Σπινθηροπούλου Χ., Σταυρακάκης Μ. 20Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα.
 • Κλωνική Επιλογή της ποικιλίας αμπέλου «Ξινόμαυρο». Σπινθηροπούλου Χ., Σταυρακάκης Μ. Μπινιάρη Κ., Δόβας Χ., Κατής Ν., Γκουλιώτη Α., Μαρίνος Β., Λεβεντάκης Ν. 20Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα.
 • Sanitary status of wine grape varieties (Vitis vinifera L.) in Northern Greece originating from clonal selection and collection for preservation C.I. Dovas, H. Spinthiropoulou , Μ.Ν. Stavrakakis, and N.I. Katis, 14th Meeting of the ICVG,   Bari, 2003
 • Clonal Selection of the Greek Grape Wine Cultivar “Xinomavro”- H.C. Spinthiropoulou, Μ.Ν. Stavrakakis, Α.F. Biniari, A.G.Goulioti, Β.Α. Marinos, C.Ι. Dovas, Ν.Ι. Κatis, Ν. Α. Leventakis,  2003. Lisbon, June 30-July 03, 2003. Proceedings of the 1st International Symposium on Grapevine Growing, Commerce and Research. Acta Horticulturae, No 652 p.45-49
 • Ο ρόλος της μελέτης του συστήματος έδαφος-κλίμα-φυτό στην αμπελουργική ανάπτυξη μιας περιοχής. Ν. Μισοπολινός, Στ. Κουνδουράς Χ. Σπινθηροπούλου, Αγχίαλος, Εδαφολογικό Συνέδριο 2004
 • Η προσαρμοστικότητα του Ξινόμαυρου στα διαφορετικά οικοσυστήματα της ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα. Χ. Σπινθηροπούλου, Β. Μαρίνος, 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οινολογίας Χαλκιδική 2005
 • The adaptation capability of the grape variety Xinomavro (V. Vinifera L). to the different terroirs of the “Naoussa” A.O.C. region, Spinthiropoulou Haroula, Marinos Vassilios, The third International Symposium on Sangiovese. Terroir model for fine wine, 3-5 December 2008, Firenze