Νάουσα ΠΟΠ Ξινόμαυρο


Τα σταφύλια για το κρασί αυτό, προέρχονται από τους αμπελώνες μας στη Λάκκα (50%) και την Κράσνα (50%).

Ποικιλία: Ξινόμαυρο, κλώνος V6 (45%) και  V3 (45%), πληθυσμός Ξινόμαυρου 10%

Περιοχή: Κράσνα Ροδοχωρίου,  Λάκκα Γιαννακοχωρίου.

Κλίμα: Μεσογειακό με τάσεις ηπειρωτικού 

Έδαφος:μέσης ως βαρειάς μηχανικής σύστασης με ανθρακικό ασβέστιο

Πυκνότητα φύτευσης 3000 φυτά το Ha

Παραγωγή/φυτό: 2 με 3,5 Kg ανάλογα με την περιοχή και τον κλώνο

Καλλιέργεια εδάφους: Μόνιμος χλοοτάπητας, ακαλλιέργεια

Μέθοδος παραγωγής:  Φιλοσοφία μας είναι ότι η δημιουργία ισορροπημένων αμπελώνων  είναι επιτακτική για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό καλλιεργούμε τους αμπελώνες μας με σεβασμό στις αρχές της βιολογικής γεωργίας

Μέθοδος οινοποίησης: Κρυοεκχύλιση στους 12-14oC για 72 h, ζύμωση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία ( max 29o C)

Παλαίωση: Σε παλαιά αμερικάνικα (50%) και γαλικά (50%) βαρέλια των 225l και 500l για 12 μήνες.