Χαρούλα Λευκός


Χαρούλα Λευκός

Ποικιλίες: Μαλαγουζιά - Ασύρτικο - Ξινόμαυρο

Περιοχή:Κράσνα Ροδοχωρίου

Κλίμα: Μεσογειακό με τάσεις ηπειρωτικού

Έδαφος:βαρειάς μηχανικής σύστασης με λίγο ανθρακικό ασβέστιο

Πυκνότητα φύτευσης: 3300 φυτά το Ha

Παραγωγή/φυτό: 2 με 3,5 Kg ανάλογα με την ποικιλία

Καλλιέργεια εδάφους: Μόνιμος χλοοτάπητας, ακαλλιέργεια

Μέθοδος παραγωγής:  Βιολογική καλλιέργεια.

Μέθοδος οινοποίησης. Συνοινοποίηση Ασύρτικου με Ξινόμαυρο (blanc de noir) με κλασική λευκή οινοποίηση στους 15ο C, κρυοεκχύληση για 6-7 ώρες στη Μαλαγουζιά και ζύμωση στους 12-15ο C, ανάμειξη των κρασιών με το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης