Οι αμπελώνες της Αργατίας


Οι αμπελώνες μας βρίσκονται εγκατεστημένοι σε δύο περιοχές, στην Κράσνα Ροδοχωρίου και στην Λάκκα Γιαννακοχωρίου.

Η περιοχή της Κράσνας βρίσκεται σε υψόμετρο 260 μ. και είναι μια περιοχή με ήπιο ανάγλυφο, ομαλές κλίσεις και αμμοαργιλώδη ως αργιλοπηλώδη κυρίως εδάφη, ενώ η Λάκκα βρίσκεται λίγο χαμηλότερα σε υψόμετρο 250μ και περιλαμβάνει πιο ελαφρά εδάφη, κυρίως αμμώδη ως αμμοπηλώδη.

Στην Κράσνα η εγκατάσταση των αμπελώνων ξεκίνησε το 2000 με τις ποικιλίες Ξινόμαυρο (κλώνος V6 και V3), Νεγκόσκα, Μοσχόμαυρο, Μαλαγουζιά, Ασύρτικο και Αθήρι, εμβολιασμένες στο υποκείμενο 1103 Paulsen.

Στη Λάκκα η εγκατάσταση των αμπελώνων ξεκίνησε το 2008 αποκλειστικά με Ξινόμαυρο (κλώνος V6 και V3).

Οι αμπελώνες καλλιεργούνται με βάση τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και πιστοποιούνται από την ΔΗΩ. Στόχος όλων των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών τεχνικών είναι η απόκτηση φυτών μέτριας ζωηρότητας και παραγωγικότητας, αναγκαία συνθήκη για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Το 2019 δημιουργήθηκε ένας νέος αμπελώνας με Ασύρτικο στην Κράσνα και το 2020 φυτεύτηκε Μαυροδάφνη σε υψόμετρο 550 μέτρων στην τοποθεσία Ξερόλακκος στο Ροδοχώρι