Χαρούλα Ερυθρός


Χαρούλα Ερυθρός

Ποικιλίες: Ξινόμαυρο - Νεγκόσκα - Μαυροδάφνη

Περιοχή:Κράσνα Ροδοχωρίου

Κλίμα: Μεσογειακό με τάσεις ηπειρωτικού 

Έδαφος:βαρειάς μηχανικής σύστασης με λίγο ανθρακικό ασβέστιο

Πυκνότητα φύτευσης: 3300 φυτά το Ha

Παραγωγή/φυτό: 2 με 3,5 Kg ανάλογα με την ποικιλία

Καλλιέργεια εδάφους: Μόνιμος χλοοτάπητας, ακαλλιέργεια

Μέθοδος παραγωγής:  Βιολογική καλλιέργεια. 

Μέθοδος οινοποίησης: Κρυοεκχύλιση στους 12-14oC για 72 h, ζύμωση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία ( max 25o C). 

Συνοινοποίηση του Ξινόμαυρου με τη Νεγκόσκα και ανάμειξη των τριών ποικιλιών μετά την αλκοολική ζύμωση