Νεγκόσκα


Ερυθρή ποικιλία του ευρύτερου Μακεδονικού χώρου, η οποία καλλιεργείται σήμερα κυρίως στην περιοχή της Γουμένισσας, σε μια έκταση που πλησιάζει τα 700 στρέμματα, μεταφερόμενη εκεί από την Νάουσα. Είναι ποικιλία ζωηρή, εύρωστη, γόνιμη, παραγωγική, ανθεκτική στις περισσότερες ασθένειες. Παρουσιάζει καλή συγγένεια με τα περισσότερα υποκείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν καθώς και με αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι και δέχεται κλάδεμα κοντό στα 2 μάτια. Προτιμά εδάφη ασβεστώδη, βαθιά, με καλή στράγγιση.
Ξεκινά την βλάστηση το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη και ωριμάζει μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 2 σταφύλια μεγάλα, που ξεπερνούν τα 300 g, κυλινδροκωνικά, πυκνόραγα που κόβονται δύσκολα. Οι ράγες είναι μέσου μεγέθους, σφαιρικές, με φλοιό παχύ κυανομέλανου χρωματισμού και σάρκα άχρωμη, χυμώδη, γλυκιά, με 2-3 μεγάλα γίγαρτα.
Η Νεγκόσκα δίνει κρασιά υψηλόβαθμα, μέτριας οξύτητας, με καλό χρώμα. Συμμετέχει μαζί με το Ξινόμαυρο στην παραγωγή των Οίνων Ονομασίας Προελεύσεως «Γουμένισσα».