Δελτίο τρύγου 2011

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/10/2011

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά της χρονιάς του 2011 διαβάζοντας το δελτίο τρύγου http://www.argatia.gr/view.php?w=47