Ο Λευκός Αργατία 2009, δοκιμάστηκε στο wine-plus.com και βαθμολογήθηκε με 84+ βαθμούς

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2011


Note: 20.26% of wines tasted for this country were rated higher than this wine,65.54% were rated lower

Πληροφορίες για την αξιολόγηση:
http://www.wein-plus.com/greece/weinshow.html?rec_number=143043&pict_type=k

Αναλυτικές πληροφορίες για το κρασί:
http://www.argatia.gr/view.php?w=22