Συνεργασία της Αργατίας με τη DKG Consulting LTD

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/05/2010

Από το Φεβρουάριο ξεκίνησε η συνεργασία της Αργατίας με την DKG CONSULTING LTD. Η DKG CONSULTING LTD (μέλος του DKG Group) με εξειδίκευση στην Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Branding, Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου, Εκπαίδευση, Υδροπονικά Συστήματα, Ορθές Γεωργικές Πρακτικές…) λειτουργεί διεθνώς τα τελευταία 17 χρόνια (Ολλανδία, Ελλάδα, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Αίγυπτος…) στοχεύοντας στην εφαρμογή αειφόρων υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας. Η DKG έχει συμβόλαιο συνεργασίας με την επιχείρηση OSTROVIT S.A., η οποία λειτουργεί στον κλάδο της Γεωργίας τα τελευταία 5 χρόνια στην Ρουμανία. Η έδρα της βρίσκεται στο Ostrov και λειτουργεί κυρίως με παραγωγή επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων σταφυλιών καθώς και με φρούτα όπως ροδάκινα και βερίκοκα (περιοχές Ostrov και Lipnita). Επιπλέον, διαθέτει ένα φημισμένο Οινοποιείο με το όνομα Domeniile Ostrov (έτος ίδρυσης 1958). Ο ιδιοκτήτης της OSTROVIT και οι εργαζόμενοι έχουν στόχο να παράγουν σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
Στο πλαίσιο αυτό η Χαρούλα έχει αναλάβει αφενός την εκπαίδευση των γεωπόνων της OSTROVIT σε θέματα αμπελουργίας αλλά  την outsourcing παροχή συμβουλών για τους αμπελώνες και το οινοποιείο (Προγραμματισμός καλλιεργητικής περιόδου, κτίσιμο ομάδας, διαχείριση καλλιέργειας, διαχείριση κρίσεων, επίλυση προβλημάτων κ.α.)