Βιολογική καλλιέργεια στους αμπελώνες της Αργατίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/05/2009

Ως βιολογική γεωργία στα πλαίσια του Καν (Ε.Κ) 1257/99, ορίζεται η μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές, με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, όπως αυτές καθορίζονται από τον βασικό Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 για τη βιολογική γεωργία και τις τροποποιήσεις του.
Είναι ένα σύστημα παραγωγής που αποφεύγει ή εξαιρεί τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων».
Βασική και κυρίαρχη ιδέα στη βιολογική γεωργία είναι ότι το έδαφος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται και ότι το περιβάλλον δεν πρέπει να επιβαρύνεται με άσκοπες και επιζήμιες για την οικολογική ισορροπία επεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές και πρέπει να το αφήσουμε όσο το δυνατό πιο υγιές.
Ο βιοκαλλιεργητής έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίζει τα παράσιτα της καλλιέργειάς του και υφίσταται έλεγχο συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή των αρχών της βιολογικής γεωργίας από εγκεκριμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις με το κίνητρο της επιδότησης που υπάρχει και λιγότερο εκ πεποιθήσεως, ξεκίνησε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας η καλλιέργεια της αμπέλου με βάση τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΑΤΙΑΣ

Σημαντικό στοιχείο στην επιτυχημένη αντιμετώπιση των παρασίτων της αμπέλου στους «βιολογικούς» μας αμπελώνες αποτελεί η ίδια η ζωηρότητα των φυτών: Μειωμένη –ισορροπημένη βλάστηση είναι το μυστικό της σωστής καταπολέμησης των κυριότερων μυκήτων που προσβάλλουν το αμπέλι, καθώς και η συνεχής καθημερινή μας παρουσία (έλεγχος ύπαρξης μολυσμάτων, αφαίρεση και κάψιμο προσβεβλημένων τμημάτων, συλλογή εχθρών κλπ).
Για την αντιμετώπιση του περονοσπόρου και έμμεσα του βοτρύτη χρησιμοποιούμε το χαλκό. Είμαστε βέβαια πολύ προσεκτικοί στη χρήση του, γιατί ο χαλκός είναι ένα βαρύ μέταλλο, οι επεμβάσεις μας είναι για το λόγο αυτό αριθμητικά περιορισμένες και όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Μερικές χρονιές μάλιστα έχουμε χάσει και την παραγωγή των ευαίσθητων ποικιλιών όπως η Μαλαγουζιά γιατί αρνηθήκαμε να επέμβουμε απανωτά λόγω παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Είναι ένα ρίσκο που παίρνουν οι συνειδητοί βιοκαλλιεργητές.
Για το ωίδιο βασιζόμαστε στο θειάφι, είτε σε βρέξιμη μορφή, είτε ως σκόνη το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν εφαρμόζεται σωστά.
Ευδαιμίδα δεν υπάρχει προς το παρόν στην περιοχή, εάν εμφανιστεί θα χρησιμοποιήσουμε το βάκιλο της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Κάποια άλλα έντομα όπως τα κοκκοειδή όταν εμφανίζονται διάσπαρτα στους αμπελώνες καθαρίζονται με το χέρι, όπως και το σκουλήκι των ματιών.  
Η λίπανση των αμπελώνων πραγματοποιείται με επιτρεπόμενα σκευάσματα όπως το θειικό καλιομαγνήσιο, το Agrobiosol κ.α. Υπάρχουν σήμερα πολλά διαθέσιμα σκευάσματα στο εμπόριο. Με δεδομένο ότι το αμπέλι έχει περιορισμένες ούτως ή άλλως απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και ότι εμείς επιδιώκουμε μικρή ζωηρότητα στα φυτά μας και μικρή παραγωγή, η σωστή θρέψη των φυτών δεν αποτελεί πρόβλημα.
Για να διατηρήσουμε τη ζωηρότητα των φυτών μας μικρή, επιβάλουμε ανταγωνισμό με τη φυσική βλάστηση που υπάρχει στους αμπελώνες μας. Τα ζιζάνια κόβονται με τον καταστροφέα και τη μεσινέζα ενώ στην περίπτωση των φυτών ηλικίας 1-2 ετών τα νεαρά φυτά σκάβονται 2-3 φορές το χρόνο.
Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών μας και σε ένα υγιές οικοσύστημα.