Μια περιήγηση στους αμπελώνες της Αργατίας


Οι αμπελώνες μας βρίσκονται εγκατεστημένοι σε δύο περιοχές, στην Κράσνα Ροδοχωρίου και στη Λάκκα Γιαννακοχωρίου. To 2020 εγκαταστήσαμε έναν νέο αμπελώνα στον Ξερόλακκο, στο Ροδοχώρι, σε υψόμετρο 550 μ., με την ποικιλία Μαυροδάφνη

Η περιοχή της Κράσνας βρίσκεται  σε υψόμετρο 260 μ. και είναι μια περιοχή με ήπιο ανάγλυφο, ομαλές κλίσεις και αμμοαργιλώδη ως αργιλοπηλώδη κυρίως εδάφη, ενώ η Λάκκα βρίσκεται λίγο χαμηλότερα σε υψόμετρο 250 μ και περιλαμβάνει πιο ελαφρά εδάφη, κυρίως αμμώδη ως αμμοπηλώδη.

Στην Κράσνα η εγκατάσταση των αμπελώνων ξεκίνησε το 2000 με τις  ποικιλίες Ξινόμαυρο (κλώνος V6 και V3), Νεγκόσκα, Μοσχόμαυρο, Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Αθήρι, και σε πειραματικό στάδιο Μαυροδάφνη, εμβολιασμένες στο υποκείμενο 1103 Paulsen.

Στη Λάκκα η εγκατάσταση των αμπελώνων ξεκίνησε το 2008 αποκλειστικά με Ξινόμαυρο (κλώνος V6 και V3).

Τα φυτά είναι διαμορφωμένα σε γραμμικό αμφίπλευρο κοδρόνι (Royat), με εξαίρεση τη Μαλαγουζιά που διαμορφώνεται σε μονόπλευρο Guyot.

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 2.50 Χ 1.20-1.40μ., ανάλογα με την ποικιλία. Το ύψος διαμόρφωσης είναι στα 50cm ενώ η καθαρή φυλλική επιφάνεια ξεπερνά τα 150cm.

Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που χαρακτηρίζονται από αρκετά ψυχρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια, οι αμπελώνες αρδεύονται με σύστημα στάγδην άρδευσης και ποσότητες που κυμαίνονται μεταξύ 0 και 130m3 το στρέμμα, ανάλογα με τις ετήσιες κλιματικές συνθήκες και την ποικιλία.