Οι δημιουργοί του οινοποιείου Αργατία


Η εταιρία Γεωργιάδης- Σπινθηροπούλου Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο "Αργατία" δημιουργήθηκε το 2000 από τον Παναγιώτη Γεωργιάδη και τη Δρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου.