Εμφιαλώσαμε το Ξινόμαυρο του 2009

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/01/2011

Το Σαββατοκύριακο εμφιαλώσαμε το Ξινόμαυρο του 2009. Μετά από παραμονή 13 μηνών στο βαρέλι εμφιαλώθηκε δίνοντάς μας 2150 φιάλες.

Τώρα θα παραμείνει στη φάση της αναγωγικής παλαίωσης για 2-3 χρόνια, έως ότου φτάσει στο βέλτιστο της ωριμότητάς του και κριθεί έτοιμο για κατανάλωση.