Κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος της εφημερίδας μας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/12/2010

Κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος της εφημερίδας μας, με άρθρα για τις έννοιες των λέξεων, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για τους ανθρώπους του χωριού μας με ηλικία 60+  και πολλά νέα.