Κυκλοφόρηση το 23 και 24ο τεύχος της εφημερίδας Αργατία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/09/2014

Με άρθρα για το τι έγινε στο χωριό μας, για το αθάνατο ποντιακό πνεύμα, τις εκλογές, λίγα ιστορικά και τα υπόλοιπα στο συνοδευτικό αρχείο.