2-3 φύλλα αναδιπλωμένα στο ξινόμαυρο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/04/2014

Το στάδιο των 2-3 φύλλων αναδιπλωμένων είναι πλέον γεγονός. 10 μέρες πρωιμότερα απ' ότι συνήθως. Τέτοια πρωίμηση είναι αλήθεια ότι δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή μας. Για να δούμε, πως θα εξελιχθεί!