Χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής αμπελοοινικής εκμετάλλευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/05/2012

Χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής αμπελοοινικής εκμετάλλευσης
Δρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου

Εισήγηση στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης για την ελληνική αμπελουργία, 20-21 Απρίλη, Καπανδρίτι Αττικής