Το 9ο τεύχος της εφημερίδας κυκλοφόρησε

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/09/2011

Αφιερωμένο την ημέρα Ποντιακής μνήμης, στον Πολιτισμό που μας ενώνει αλλά και στα νέα του χωριού μας.
Αργήσαμε να το ανεβάσουμε αλλά ποτέ δεν είναι αργά, διαβάστε το είναι ενδιαφέρον.