Ιστορικά Ροδοχωρίου » Έγγραφα

1914 : Δωρεά του δάσους Γολέμα-Ρέκα
1923 : Για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
1923 : Συνθήκη της Λωζάνης/Σύμβασις Περί ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών
1925 : Περί παραχωρήσεως του δάσους Γολέμα-Ρέκα
1925 : Αποτίμηση περιουσίας στον Πόντο του Λογγινίδη Ιωάννη του Μιχαήλ
1925 : Απόφαση παραχώρησης της πλήρους κυριότητας του δασοκτήματος Γκολέμα Ρέκα
1928 : Απογραφή το Μάϊο του 1928
1929 : Κατάσταση αρχηγών οικογενειών του Συνοικισμού Μέγα Ρεύμα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, γραφείο Βέροιας
1929 : Προσθήκη εκλογέων 1929
1936 : Καθορισμός της αξίας της βοσκής Τσανακσή Τούρλια
1936 : Προσθήκες εκλογέων το 1936
1937 : Απόφαση Δασικού Συνεταιρισμού για την αγορά της Μπέλλα Βόδα
1939 : Απαγόρευση εκχέρωσης πηγών Κεφέγκ
1946 : Εκλογικός κατάλογος 1946
1951 : Άδεια σκοπιμότητας λειτουργίας πριονοκορδέλας
1953 : Πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής αρχείου Κοινότητος
1955 : Πρωτόκολλο διοκητικής εγκατάστασης της Κοινότητας Ροδοχωρίου στη Βοσκή Τσανακσή Τούρλια
1956 : Έκθεση διοικητικών ορίων: Αγίας Φωτεινής-Φλαμουριάς, Μεγάλου Ρεύματος
1957 : Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου για ενίσχυση του Συλλόγου
1960 : Συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου της Κοινότητας
1975 : Ένσταση κατοίκων της Μεταμόρφωσης για τον Κανονισμό Άρδευσης του 1975
1977 : Επιβολή προσωπικής εργασίας
1977 : Αρδευτικός Κανονισμός 1977
1986 : Έσοδα-Έξοδα ανέγερσης του Νέου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
1986 : Οι Θυσαυροί της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου
1993 : Επιστολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου στον Δασικό Μεταμόρφωσης.
1993 : Επιστολή Δασαρχείου Νάουσας για την πηγή Αγίασμα